Vladimír Putin-Recepce na počest absolventů vojenských škol


Recepce na počest absolventů vojenských škol


Grand Kremlin Palace uspořádali slavnostní recepci na počest absolventů vysokých vojenských škol Ministerstva obrany, Ministerstva spravedlnosti, ministerstva vnitra, ministerstva pro mimořádné situace, FSB, FSO. 

                                 Slavnostní recepce na počest absolventů vysokých vojenských škol

Na recepci poprvé se zúčastnili nejvýznamnější absolventi vysokých škol z Federální služby vojsk Národní gardy. 

Slavnostní recepce na počest absolventů vysokých vojenských škol

Slavnostní recepce na počest absolventů vysokých vojenských škol

Slavnostní recepce na počest absolventů vysokých vojenských škol


Komentáře