Film 11. ZÁŘÍ 1683 celý film


Historie nás učí -  Film 11. ZÁŘÍ 1683 totiž začíná výrokem Marca Blocha:"Nepochopení přítomnosti pramení z osudné neznalosti minulosti."


Naši prapředkové s islámem bojovali, jen aby jej západní politici 20. století pustili do Evropy bez boje. Jenže 20. století skončilo. Bude to 21. stoletím, kdy islám z Evropy zmizí?“


Po porážce muslimů při Lepanta (7. října 1571) - se tito pokusili znovu dobýt Evropu. Stalo se tak tomu v roce 1683, téměř přesně 100 let po Lepanta, kdy tři sta tisíc muslimských bojovníků pod velením velkovezíra Kara Mustafy před hradbami Vídně bubnovalo na útok.
                                    

Spojená říšská, habsburská, polská vojska čítající asi 70 000 mužů přitáhla 12. září k Vídni ve třech proudech, aby metropoli habsburského impéria osvobodila od obležení ze strany cca 138 000 mužů Kary Mustafy Paši, zahájeného o dva měsíce dříve. Kara Mustafa rozdělil armádu na dvě části, kde větší část nechal dokončit obléhání města a menší část přešla do obraných pozic. Křesťanská vojska vedl polský král Jan III. Sobieski. Na levém křídle stáli pod vedením Karla V. Lotrinského císařští opřeni o Dunaj u Leopoldsbergu. Ve středu byli Sasové pod vedením kurfiřta Jana Jiřího III., Bavoři a Švábové. Na pravém křídle bylo polské jezdectvo od Rosskopfbergu po Dreimarkstein. Křesťané útočili z kopce. 

Na levém křídle a ve středu byl postup rychlý a Turci po ztrátě dělostřelecké baterie opouštěli jednu pozici za druhou. Pravé křídlo odrazilo útok Tatarů a za podpory dragounů a kyrysníků prolomilo obranu Turků. Obě turecká křídla se zhroutila a vojsko bylo zatlačeno do středu a osmanská armáda se obrátila na útěk. V 17 hodin provedli obránci Vídně výpad a spojili se s osvobozovací armádou. Ve stejnou dobu dosáhla polská jízda tureckého tábora a osmanská vojska se dala definitivně na útěk.

Složení osvoboditelské armády 
Vlajka Republiky obou národů Vlajka Svaté říše římské jednotky
pěší vojsko
kavalérie
děla
celková síla
Vlajka Republiky obou národů Poláci a Litevci
10 200
14 000
28
24 200
Vlajka Svaté říše římské Císařští
8000
12 900
70
20 900
Vlajka Bavorského kurfiřství Bavoři
7500
3000
26
10 500
Vlajka Bádenska-Württenberska Němci z Frankónie a Švábska
7000
2500
28
9500
Vlajka Saského kurfiřství Sasové
7000
2000
16
9000
Celková síla jednotek
39 700
34 400
152
74 000
https://cs.wikipedia.org

Komentáře