Výstava fotografií o dění na Ukrajině prorazila v New Yorku

Výstava Fotografie o deni na Ukrajině prorazila v New YorkU


TV "Star"

Výstava Fotografie o deni na Ukrajině Porazil v New YorkU

10.04.2014, 10:34
V New YorkU Porazil výstavu o událostech na Ukrajině. Neznámí soustružené stanky s fotografiemi písemnými prokievskie slogany. ... Více "

Komentáře