Modlitby pro všechny

Modlitby pro všechny .....Modlitby pro všechny .....

Zachraň nás, Bože, od zlého urážku na cti, 
zachraň nás, Bože, od hloupé rady 
z lakoty psychické zachránit 
a od prázdné tlachání a škodlivé, 
z chamtivosti, která je podobná nemoci, 
od slov, která v horkém dni Morozov pleť 
vybraných z nespravedlivé silnice 
nám žehnej, Bože, chraň nás, Bože 
, chraň nás, Bože, 


požehnej nám, Bože, ze závisti a arogance, 
zachraň nás, Bože, z podlosti a opilosti, 
z ohniska, a opustila láska, 
násilí prolitou krev 
od přítele které jsou v nesnázích nás nezachrání, 
od těch, které starý hází 
z těch malých dětí nepomohlo, 
zachraň nás, Bože, chraň nás, Bože 
, chraň nás, Bože! 


žehnej nám, Bože, od prchlivosti nenávisti, 
zachraň nás Bože, ta myšlenka bezohledná, 
z hradu, že budujeme na písku, 
z sténání zničené řeky! 
Odpusť nám, Bože, pro nejvyšší okamžiku blaženosti, 
za to, že zdaleka není dokonalá! 
Ať už se podíváme na to taky, dej nám čas! 
Zachovat nás, Bože, chraň nás, Bože 
, chraň nás, Bože!


(299x183, 33KB)
Modlitby pro všechny
Komentáře